Fokus op: Egte leierskap
 

Fokus op: Egte leierskap

Daar is min dinge so lekker as om vry te wees om jou ware self te kan uitleef, eerder as die self wat verwagtinge en druk produseer. Om egte uitdrukking te kan gee aan wie jy is, voel nie net goed nie. Studies* het bewys dat dit lei tot meer vertroue onder mense en daarom beter menseverhoudinge en selfs hoër produktiwiteit in die werksplek.

In die besigheidswêreld kan die druk wat mense by die werk ervaar hulle kapasiteit om getrou te wees aan wie hulle is inperk. Wanneer dit gebeur, bly hulle vermoë om vertroue te bou en onderhou met hulle kollegas in die slag en so ook die produktiwiteit wat daarmee saamgaan.

Een antwoord op die probleem is om meer intensioneel eg te leef deur egte leierskap toe te pas.

Glitter het met Werner Strauss (36), wat 'n meestersgraad in leierskap het, oor sy ervaring as konsultant in besigheidsleierskap gesels en hom gevra wat dit beteken om egte leierskap te beoefen.

Vertel ons meer van jouself.

Ek is passievol oor my gesin, my eie en ander se ontwikkeling en groei, reis, die natuur en leierskap. Ek is getroud met Lizelle. Ons het drie seuns en 'n babadogtertjie wat op pad is. Ek het na skool teologie studeer en daarna vir nege jaar by 'n gemeente in Polokwane gewerk tot ek in 2011 die pos as leier by Taberna Dei in Kimberley aanvaar het. Ek het my passie vir ontwikkeling uitgeleef deur studies en het so my meesters in beide teologie en leierskap verwerf.

Hoe sal jy leierskap definieer?

Leierskap vir my beteken om jouself of ander mense van een plek na 'n beter plek te lei. Ek glo alles wat jy doen om jouself en ander mense van een realiteit na die volgende te neem, is leierskap.

Wat beteken dit vir jou om eg aan jouself te wees?

Die eerste gedagte wat my by my opkom, is dat mens moet weet wie jy is om eg te kan wees. Om te weet wie jy is, sal beteken dat jy jouself kan versoen met jou agtergrond, aanlegte, beperkinge en waardes en jou invloed op ander mense.

Wat sou jy sê is die verskil tussen egte en nie-egte leierskap?

'n Egte leier sal minder verward wees in wie hy is as 'n onegte leier. Ek glo ook daar is nie soseer egte en onegte leiers nie, maar meer dat daar 'n spektrum is van egte en onegte leierskap waarin leiers val en waarvan hulle kan kies om te ontwikkel.

Ek dink die verskil tussen die twee punte van die spektrum kom ook neer op hoeveel voorgee daar teenwoordig is in 'n persoon se leierskap. Egte leierskap beteken jy is eerlik met ander oor wie jy is, terwyl onegte leierskap 'n front van 'n vals self voorhou.

'n Ander verskil tussen die twee is dat egte leierskap jou in staat stel om ander se sukses te kan waardeer eerder as om dit as 'n bedreiging te sien, omdat jy jou waarde en identiteit koppel aan wie jy is en nie aan wat jy regkry nie.

Word leiers gebore of gemaak?

Leiers word volgens my gebore én gemaak. Ek glo almal het die kapasiteit om leiding te neem en te gee op enige gegewe tyd, maar ek dink hoe jy daarvoor toegerus is, bepaal jou kapasiteit daarvoor.

Hoe pas waardes in by egte leierskap?

Om te kan lei vanuit wie jy regtig is, beteken om die waardes van die persoon wie jy is te respekteer. Jou kernwaardes het 'n enorme impak op hoe jy besluite neem en ook hoe jy ander mense hanteer. As 'n leier byvoorbeeld 'n visie of droom najaag wat apart staan van wie hulle waardes sê hulle is, sal die uiteindelike vervulling daarvan baie moeilik wees, omdat die energie daarvoor nie ondersteun word deur die leier se kernidentiteit nie.

Wat sou jy sê is twee van jou kernwaardes?

Daar is baie wat ek kan uitsonder, maar die twee waaraan ek nou kan dink, is inklusiwiteit en lewensviering. Ek heg baie waarde daaraan dat mense nie uitgesluit moet voel nie, so ook om die lewe met passie te leef.

Hoe ontwikkel mens egte leierskap?

Deel van egte leierskap is om goed bekend te wees met jou sterk- en swakpunte. Hierdie kennis kom gewoonlik na vore wanneer jy suksesse en mislukkings beleef. Om eerlik te wees met jouself oor jou tekortkominge en jou sterk punte is 'n goeie stap tot egte leierskap. Die groter sprong is egter om die effek van mislukkings en sukses op jou as persoon te erken. Gewoonlik gaan dit nie soseer daaroor wat gelei het tot die mislukking of sukses nie, maar meer hoe jy toelaat dat dit jou as persoon beïnvloed. Wanneeer jou identiteit apart kan staan van jou gevoelens van sukses of mislukking is jy op pad na egte leierskap.

*Lyubovnikova, J., Legood, A., Turner, N and Mamakouka A.(2017). How authentic leadership influences team performance:The mediating role of team reflexivity. Journal of Business Ethics 141, 59-70.

- Duplesis Janse van Rensburg 

Is jy al 'n lid van ons Facebook?

Read 1027 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

booked.net
Watter kompetisie wil jy aan deelneem?